Jak souvisí odvaha se středem našeho těla? How is courage connected to our organs?

Jak souvisí odvaha se středem našeho těla? How is courage connected to our organs?
January 1, 2019 - by Emoce

CZ/EN

Pokud je břicho zablokováno a tkáně uvnitř rozmanitě stažené, náš dech je příliš mělký a tělo zdravě nerozpíná. Plíce pak nemohou naplno využít svůj potenciál. Podle taoistické tradice má dobrá kapacita a flexibilita plic velký podíl na naší schopnosti být zdravě odvážný/ná. Pokud je náš dech mělký, také střeva nemají dostatek prostoru pro práci, mají tendenci být nedokrvená a vytvářet neobvyklá stažení či záhyby. Snadno pak ztrácíme naše centrum, cítíme strach, jsme unavení, přibýváme na váze a tak tak plaveme v pěně dní. Může pro nás být dokonce těžší cvičit a rozvíjet jakékoli dýchací techniky. ♥


If the belly is blocked and inner tissues constricted, our breath is shallow and stretches mainly within the upper part of the body. Lungs are then not using it’s full potential. Within Thaoism, lungs are traditionally felt as having its part on our ability to be courages — so much helpful attribute in life. If lungs and diaphragm are not spreading wide enough, our intestines are also not having enough space for work, they are deprived of propper amoutnt of blood forming diverse nods. We easily lose our centre, feel worry, get tired, gain weight and get lost in everyday life. It can be even hard for us to practice and proceed with any breathing techniques. Then it’s time to do a belly dance;) or Taoist belly massage. ♥

Share this post? Facebook Twitter Google+ Linkedin

Recent Comments

    Archives

    Categories